Stop Suszy!

Działania
Marketing, Design, PR, Online

scroll down

Ogólnopolska kampania społeczna
„Stop suszy!”

Susza jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych. Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) opracowywany dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, to pierwszy w Polsce kompleksowy i długofalowy projekt zajmujący się tym zagadnieniem. Celem programu jest wskazanie działań, które w przyszłości mogą minimalizować skutki suszy.

Agencja komunikacji Wide Vision została zaangażowana do zorganizowania i przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej „Stop suszy!”. Jej celem było poinformowanie społeczeństwa o problemie, jakim jest susza. Ogromne zaangażowanie całego zespołu Wide Vision w projekt przyniosło oczekiwany skutek. „Stop suszy!” dziś to nie tylko bardzo ważny dla Polski dokument, ale również dużo większa świadomość społeczna w tematach związanych z suszą. W ramach projektu agencja przeprowadziła 15 stacjonarnych spotkań konsultacyjnych oraz 3 konferencje merytoryczne na temat programu. Zrealizowała też działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Zakres działań:

branding – lifting logo „Stop suszy!” oraz opracowanie nowego key visual
działania PR – kontakt z mediami, przygotowanie contentu dla mediów oraz na stronę internetową, monitoring mediów, zakup mediów
social media – opracowanie grafik zgodnych z identyfikacją i treści na profile społecznościowe, przygotowanie contentu video
komunikacja ekspercka i do całego społeczeństwa
organizacja 15 spotkań konsultacyjnych, którym towarzyszyło 13 briefingów prasowych w całej Polsce
 organizacja 3 ogólnopolskich konferencji merytorycznych i towarzyszących im konferencji prasowych
design i kreacja – projekty graficzne broszury, ulotek, plakatów i innych materiałów marketingowych
kampania ambient
kampania z ambasadorem wizerunkowym projektu – współpraca z P. Łukaszem Nowickim
organizacja ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży
organizacja produkcji filmu na temat projektu: i spotu TV:
projektowanie i produkcja gadżetów – materiałów wspierających działania w projekcie
przebudowa i obsługa strony internetowej projektu
raportowanie

Projekt zyskał ogromny oddźwięk we wszystkich mediach, co między innymi zaowocowało dużą frekwencją na konferencjach i spotkaniach konsultacyjnych zorganizowanych przez Wide Vision w 15 polskich miastach. Agencja zaproponowała klientowi współpracę z Łukaszem Nowickim, który został ambasadorem projektu oraz głównym bohaterem filmu i spotu na temat projektu Stop Suszy. Film – zaprezentowany również w social mediach zyskał ponad 50 tysięcy wyświetleń. Dodatkowo agencja opracowała spójne materiały marketingowe: ulotki, plakaty, banery, broszury o projekcie. Organizacja merytorycznych konferencji ogólnopolskich, 15 spotkań konsultacyjnych i pozostałych działań kampanii oraz ich odpowiednie komunikowanie przyczyniły się do dużego sukcesu projektu.