Stop Powodzi

Działania
Marketing, Design, PR, Online

scroll down

Ogólnopolska kampania społeczna
„Stop Powodzi” – w trosce o Twoje bezpieczeństwo

Powódź jest jednym z najniebezpieczniejszych naturalnych zjawisk występujących na obszarze kraju. Oddziałuje ona na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZPR) to projekt, którego celem jest wskazanie obszarów najbardziej narażonych na powodzie oraz zaproponowanie działań chroniących ludność przed jej skutkami.

Dla agencji Wide Vision to kolejny ważny projekt z obszaru gospodarki wodnej. Współpracując z ekspertami zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy ogólnopolską` kampanię społeczną „Stop Powodzi”. Głównym jej celem było dotarcie z informacją o projekcie do jak największej grupy odbiorców. W ramach działań informacyjno-promocyjnych agencja zrealizowała działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne projektu.
W związku z sytuacją epidemiczna, konferencje merytoryczne oraz spotkania konsultacyjne były przeprowadzane w nowo wypracowanej z Klientem formule online.

Zakres działań:

nazwa, logo oraz identyfikacja wizualna projektu
działania PR – kontakt z mediami, przygotowanie contentu dla mediów i na stronę internetową, szkolenia i przygotowanie ekspertów do kontaktu z mediami, monitoring mediów, zakup mediów oraz organizacja konferencji i briefingów prasowych
social media – opracowanie treści i grafik o projekcie na profil Facebook oraz LinkedIn Klienta
komunikacja ekspercka i do całego społeczeństwa
kampania outdoor konkursem na projekt muralu
organizacja i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych – 30 spotkań konsultacyjnych, prowadzenie tabeli uwag i wniosków
design / kreacja – projekty graficzne broszury, ulotek i grafik do social media
film i spot TV
 
projekt graficzny, wdrożenie oraz obsługa strony internetowej: www.stoppowodzi.pl
przeprowadzenie działań edukacyjnych i opracowanie animacji – filmu edukacyjnego na temat powodzi: oraz gry online
nagranie 13 filmików edukacyjnych z ambasadorem projektu Karolem Wójcickim
 r
aportowanie

Kampania społeczna „Stop Powodzi” przyczyniła się do wzrostu świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia powodziowego oraz działań, które należy zrealizować, aby chronić ludność. Agencja zrealizowała liczne akcje promocyjne skierowane do bardzo różnorodnych odbiorców. Poza jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz ludnością bezpośrednio narażoną na powódź, które bardzo licznie uczestniczyły w konsultacjach społecznych i konferencjach, kampania dotarła również do dzieci i młodzieży – stworzyliśmy filmiki edukacyjne, grę online oraz mural.