Bezpieczna Wisła

Działania
Marketing, Design, PR, Online

scroll down

Kampania społeczna
„Bezpieczna Wisła”

„Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” – to nazwa programu działań retencyjnych stanowiących element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie Górnej Wisły. Jego głównym celem jest opracowanie optymalnych i strategicznych rozwiązań, które obejmują identyfikację obszarów potencjalnej retencji wodnej, a co za tym idzie wzmocnienie ochrony przed powodzią i suszą. Ekspertom zależy na zachowaniu naturalnego charakteru Wisły, dlatego opracowywane działania retencyjne w dużej mierze będą miały charakter naturalnej retencji.
Już na pierwszym etapie projektu przedstawiciele gmin mają możliwość zgłaszania konkretnych potrzeb dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. Organizowane są wizyty terenowe, ale każdy z terenu objętego Programem może zgłosić swoje propozycje za pośrednictwem ankiety online na stronie www.bezpiecznawisla.pl. Celem jest stworzenie planu działań, który będzie uwzględniał potrzeby gmin, aby efektywnie i skutecznie chronić region przed powodziami.

 

Wide Vision w projekcie jest partnerem odpowiedzialnym za komunikację Programu. Współpracujemy z zespołem ekspertów oraz Klientem, aby skutecznie prowadzić działania informacyjno-promocyjne pod nazwą „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. Jesteśmy skoncentrowani na działaniach regionalnych, a przede wszystkim na współpracy z samorządami, organizacjami ekologicznymi oraz mieszkańcami terenów objętych Programem. Mamy już bogate doświadczenie w realizacji projektów związanych z ochroną przeciwpowodziową i zarządzaniem ryzykiem suszy a także z przeciwdziałaniem niedoborowi wody – Stop suszy!, Stop Powodzi oraz Retencja. Zatrzymaj wodę! Jesteśmy przekonani, że zdobyte umiejętności wsparte wiedzą zespołu ekspertów przyczynią się do sukcesu projektu „Bezpieczna Wisła”.
Zakres działań:
nazwa, logo, branding i key visual Programu
przygotowanie i zorganizowanie procesu konsultacji społecznych
organizacja i przeprowadzenie konferencji merytorycznych w trybie stacjonarnym z transmisją online
działania PR i social media – kontakt z mediami, przygotowanie contentu dla mediów oraz na stronę internetową, organizacja briefingów i konferencji prasowych, zakup mediów
social media marketing – opracowanie treści i grafik na profil Klienta oraz kampanie reklamowe (AdWords)
komunikacja ekspercka i do całego społeczeństwa (3 województwa)
design i kreacja – projekty graficzne materiałów marketingowych,
produkcja filmu i spotu telewizyjnego
kampania radiowa – spoty radiowe
projektowanie graficzne i produkcja gadżetów dla projektu
organizacja kampanii edukacyjnej – wystawa połączona z eventem dla dzieci

Jesteśmy dumni, że możemy być częścią ważnego projektu dotyczącego ochrony społeczeństwa przed powodzią. Działamy i zdobywamy kolejne doświadczenia. Naszą rolą jako agencji komunikacji postrzegamy nie tylko przekazywanie informacji, ale również edukowanie i zwiększanie świadomości społecznej na temat skutków zmian klimatu. Pragniemy przyczynić się do informowania nt. zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony środowiska naturalnego i tworzenia przyszłości, w której Wisła jest zarządzana w sposób ekologiczny i zrównoważony.