Chroń Morze

Działania
Marketing, Design, PR, Online

scroll down

Ogólnopolska kampania społeczna
na rzecz ochrony wód morskich

Degradacja środowiska morskiego, zanieczyszczenia, niszczenie ekosystemów – to jedne z wielu problemów, z którymi boryka się Morze Bałtyckie. Aktualizacja Programu Ochrony Wód Morskich (aPOWM) to konkretnie działania mające na celu poprawę tego stanu.

Po sukcesie kampanii społecznych „Stop Suszy!” i „Stop Powodzi”, agencja Wide Vision została ponownie zaangażowana do zorganizowania i przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej, tym razem skupiającej się na Morzu Bałtyckim. Celem kampanii Chroń Morze jest zwrócenie uwagi na problemy dotyczące wód morskich, ale także tego jak ważną rolę dla kraju odgrywa Bałtyk. Identyfikacja, stworzona od podstaw przez agencję, jako główne gwiazdy wybrała zwierzęta żyjące w środowisku morskim, zbliżając odbiorców kampanii do problemu.

Na przełomie czerwca i lipca 2022 roku, zostały zorganizowane konferencje merytoryczne oraz konsultacje społeczne aktualizacji programu.

Zakres działań:

logo projektu, brand identity i key visual
działania PR – kontakt z mediami, przygotowanie contentu dla mediów oraz na stronę internetową, komunikaty prasowe, organizacja konferencji i briefingów prasowych, zakup mediów
social media – opracowanie treści i grafik na temat programu
komunikacja B2B (ekspercka) i B2C (do całego społeczeństwa)
organizacja i przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych
organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskich konferencji merytorycznych
design i kreacja – projekty graficzne materiałów marketingowych
projektowanie i produkcja gadżetów – długopisy, notesy, torby eko, bluzy, t-shirty i inne
produkcja filmu animowanego:
projekt graficzny, wdrożenie oraz obsługa strony internetowej: www.chronmorze.eu

 

Kampania poprzez swój charakterystyczny i unikatowy branding została zauważona i doceniona przez grupy odbiorców. Materiały wspierające działania informacyjno-promocyjne – gadżety cieszą się uznaniem do dziś.