Retencja. Zatrzymaj wodę!

Działania
Design, Online, PR, Marketing

scroll down

Ogólnopolska kampania społeczna
„Retencja. Zatrzymaj wodę!”

„Retencja. Zatrzymaj wodę” to hasło kampanii informacyjno-promocyjnej, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat retencji wodnej w Polsce. Działania te związane są z Programem przeciwdziałania niedoborowi wody (PPWN), pierwszym dokumentem o charakterze strategicznym, kompleksowo omawiającym możliwości i kierunki dotyczące zwiększenia retencji wodnej w Polsce. Retencja w Polsce wynosi obecnie 7,5%, a zrealizowanie działań zaproponowanych w PPNW ma doprowadzić do jej zwiększenia do poziomu 15%.

Dla Wide Vision „Retencja. Zatrzymaj wodę!” to kolejny projekt zrealizowany w branży gospodarki wodnej. Naszym zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej mającej na celu poinformowanie o Programie. Zależało nam, aby w prosty sposób przedstawić sposoby retencjonowania wody, takie jak: renaturyzacja mokradeł, zielono-błękitna infrastruktura w miastach, zakładanie oczek wodnych oraz łapanie deszczówki.

Zakres działań:

nazwa, logo i key visual Programu
przygotowanie i zorganizowanie procesu konsultacji społecznych Programu
organizacja i przeprowadzenie konferencji merytorycznych w trybie stacjonarnym z transmisją online
działania PR i social media – kontakt z mediami, przygotowanie contentu dla mediów oraz na stronę internetową, organizacja briefingów i konferencji prasowych, zakup mediów
social media marketing – opracowanie treści i grafik na profil oraz kampanie reklamowe
komunikacja ekspercka i do całego społeczeństwa
design i kreacja – projekty graficzne materiałów marketingowych,
produkcja filmu animowanego / spotu:
projektowanie graficzne i produkcja gadżetów
przeprowadzenie badań ankietowych i fokusowych

Kampania społeczna „Retencja. Zatrzymaj wodę!” prowadzona była przez 9 miesięcy i zakończyła się maju 2023 r. Dzięki przeprowadzonym działaniom odnotowano wzrost świadomości na temat zasobów wodnych oraz retencji w Polsce. Zostało to potwierdzone przeprowadzonymi w ramach projektu badaniami ankietowymi. Działania dodatkowe zaproponowane przez Wide Vision znacznie wpłynęły na zwiększenie zasięgów projektu i dotarcia do określonych grup docelowych. Identyfikacja projektu była pozytywnie oceniona przed grupy fokusowe – najbardziej podobał się spot animacyjny przedstawiający różne rodzaje retencji.