Stop Powodzi

Ogólnopolska kampania społeczna

Powódź jest jednym z najniebezpieczniejszych naturalnych zjawisk występujących na obszarze kraju. Oddziałuje ona na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZPR) to projekt, którego celem jest wskazanie obszarów najbardziej narażonych na powodzie oraz przeciwdziałanie jej skutkom.

Agencja Wide Vision została zaproszona do zorganizowania i przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej Stop Powodzi. Głównym celem kampanii jest dotarcie z informacją o projekcie do jak największej grupy odbiorców. W ramach działań informacyjno-promocyjnych agencja realizuje działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne projektu.

W związku z sytuacją epidemiczna, konferencje merytoryczne oraz spotkanie konsultacyjne są przeprowadzane w nowo wypracowanej z Klientem formule online.

 

Zakres działań:

  • – brand identity i key visual,
  • – działania PR i social media – kontakt z mediami, przygotowanie contentu dla mediów, social media oraz na stronę internetową, monitoring mediów, zakup mediów,
  • – komunikacja B2B (ekspercka) i B2C (do całego społeczeństwa),
  • – organizacja spotkań konsultacyjnych,
  • – organizacja ogólnopolskich konferencji merytorycznych
  • – organizacja konferencji i briefingów prasowych,
  • – design / kreacja – projekty graficzne broszury, ulotek i grafik do social media,
  • – film i spot TV,
  • – projektowanie graficzne i produkcja materiałów marketingowych oraz gadżetów,
  • – projekt graficzny, wdrożenie oraz obsługa strony internetowej.
SP-Folder
Efekty

Mimo iż projekt jest jeszcze w fazie realizacji już wiemy, że w pierwszych spotkaniach konsultacyjnych w Krakowie i Nowym Sączu wzięło udział blisko 400 osób. Formuła online prowadzenia konsultacji społecznych pozawala na nieograniczoną liczbę uczestników.  

Aktualnie trwają działania promujące konsultacje społeczne projektu Stop Powodzi – kampania w mediach, organizacja konferencji prasowych oraz bezpośredni kontakt z interesariuszami projektu – infolinia i mailingi.

Zapraszamy do śledzenia szczegółów na www.stoppowodzi.pl

 

Kontakt

Chcesz rozpocząć projekt, zaplanować z nami spotkanie lub po prostu o coś zapytać? Napisz do nas.

WIDE VISION
AGENCJA KOMUNIKACJI Sp. z o.o.

ul. Rolna 179 lok.19
02-729 Warszawa
+48 881 708 988

 

NIP: 521 35 98 165

Regon: 142865974

 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000390779
© Wide Vision 2020