Kontakt

WIDE VISION
Agencja Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Rolna 179 lok. 19
02-729 Warszawa

Aneta Kłosińska / account manager
tel.: +48 530 155 311
e-mail: aneta.klosinska@wide-vision.pl

Graficy
tel.: +48 881 708 988
e-mail: grafik@wide-vision.pl

Joanna Strzelecka / dyrektor zarządzający
tel.: +48 603 93 66 63
e-mail: joanna.strzelecka@wide-vision.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000390779 / NIP: 5213598165 / Regon: 142865974
Kapitał zakładowy: 15 000,00 zł