Adres

WIDE VISION
Agencja Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Rolna 179 lok. 19
02-729 Warszawa

Coordinates of this location not found

Aneta Kłosińska / Senior Project Manager

Aleksandra Kopka/ Account Manager

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000390779 / NIP: 5213598165 / Regon: 142865974 

Kapitał zakładowy: 15 000,00 zł