Budirem

Identyfikacja firmy stworzona w wysoko wyspecjalizowanej branży

Budirem działa na polskim rynku od początku lat osiemdziesiątych. Firma specjalizuje się w wykonawstwie obmurzy pieców, kotłów ciepłowniczych i energetycznych. Od wielu lat z sukcesem realizuje prace dla klientów z całej Polski. Jest autorem unikalnego rozwiązania uniwersalnych prefabrykowanych kształtek, z których realizuje zlecenia.

W ramach zadań, które agencja zrealizowała dla firmy Budirem było opracowanie nowej identyfikacji wizualnej oraz logotypu. Po analizie sytuacji marketingowej Klienta oraz po przeprowadzeniu wywiadu, przygotowaliśmy 3 propozycje, z których klient wybrał opcję prezentowaną w naszym portfolio. Zależało nam na opracowaniu koncepcji, która oddaje i w odpowiedni sposób charakteryzuje markę i obszar, w którym działa firma. Jednocześnie staraliśmy się, aby przekaz był bardzo czytelny. Dobrana kolorystyka nawiązuje do branży, w której firma działa oraz do jej historii, jednocześnie pozostając nowoczesną i lekką w odbiorze.

Zakres działań:

  • – identyfikacja wizualna firmy, w tym nowy logotyp,
  • – projekt i wdrożenie strony internetowej,
  • – opracowanie tekstów.
Efekty

Dla agencji marketingowej zrozumienie potrzeb klienta w przypadku tak bardzo specjalistycznej firmy, nie jest najprostszym zadaniem. Tym bardziej, że mieliśmy za cel opracowanie tekstów na nową stronę internetową. Dzięki ścisłej współpracy z klientem stworzyliśmy content, który spełnił oczekiwania, był zrozumiały zarówno dla specjalistów jak również osób, które nie mają do czynienia z tak specjalistycznym budownictwem.

Kontakt

Chcesz rozpocząć projekt, zaplanować z nami spotkanie lub po prostu o coś zapytać? Napisz do nas.

WIDE VISION
AGENCJA KOMUNIKACJI Sp. z o.o.

ul. Rolna 179 lok.19
02-729 Warszawa
+48 881 708 988

 

NIP: 521 35 98 165

Regon: 142865974

 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000390779
© Wide Vision 2020