Chroń Morze

Ogólnopolska kampania społeczna

Degradacja środowiska morskiego, zanieczyszczenia, niszczenie ekosystemów – to jedne z wielu problemów, z którymi boryka się Morze Bałtyckie. Aktualizacja Programu Ochrony Wód Morskich (aPOWM) to konkretnie działania mające na celu poprawę tego stanu.

Po sukcesie kampanii społecznych Stop Suszy! I Stop Powodzi!, agencja Wide Vision została ponownie zaangażowana do zorganizowania i przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej, tym razem skupiającej się na Morzu Bałtyckim. Celem kampanii Chroń Morze jest zwrócenie uwagi na problemy dotyczące wód morskich, ale także tego jak ważną rolę dla kraju odgrywa Bałtyk. Identyfikacja, stworzona od podstaw przez agencję, jako główne gwiazdy wybrała zwierzęta żyjące w środowisku morskim, zbliżając odbiorców kampanii do problemu.

Na przełomie czerwca i lipca, zostaną zorganizowane konferencje oraz konsultacje społeczne aktualizacji programu.

Zakres działań:

  • – brand identity i key visual,
  • – działania PR i social media – kontakt z mediami, przygotowanie contentu dla mediów, social media oraz na stronę internetową, zakup mediów,
  • – komunikacja B2B (ekspercka) i B2C (do całego społeczeństwa),
  • – organizacja spotkań konsultacyjnych,
  • – organizacja ogólnopolskich konferencji merytorycznych
  • – organizacja konferencji i briefingów prasowych,
  • – design / kreacja – projekty graficzne materiałów marketingowych,
  • – produkcja filmu animowanego,
  • – projektowanie graficzne i produkcja materiałów marketingowych oraz gadżetów,
  • – projekt graficzny, wdrożenie oraz obsługa strony internetowej.
CM-Mugs
CM-Billboard-02
Kontakt

Chcesz rozpocząć projekt, zaplanować z nami spotkanie lub po prostu o coś zapytać? Napisz do nas.

WIDE VISION
AGENCJA KOMUNIKACJI Sp. z o.o.

ul. Rolna 179 lok.19
02-729 Warszawa
+48 881 708 988

 

NIP: 521 35 98 165

Regon: 142865974

 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS: 0000390779